Deprecated: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in /home/ekvalita/public_html/urat.fi/wp-content/themes/flat/themify/customizer/class-themify-customizer.php on line 783

Deprecated: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in /home/ekvalita/public_html/urat.fi/wp-content/themes/flat/themify/customizer/class-themify-customizer.php on line 800

Deprecated: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in /home/ekvalita/public_html/urat.fi/wp-content/themes/flat/theme-options.php on line 254
Artikkelit – Urat

Artikkelit

Täältä löydät NaisUrat-hankkeen aikana tuotettuja artikkeleita ja yhteenvetoja seminaariesityksistä liittyen mm. johtamiseen, tasa-arvoisten työurien edistämiseen sekä työn ja yksityiselämän yhteensovittamiseen.

A ”strong military type of leader” or a ”b****”? Student evaluations of male and female leaders

Denise Salin, Associate Professor, HankenA lot of previous research has shown that employees expect men and women – including male and female leaders – to behave differently in the workplace. Men are expected to be agentic, that is to be assertive and driven, whereas women to a higher extent are expected to be communal, that is to be warm and show concern for relationships. Female leaders who are competent and assertive do not conform to this stereotype and are as a result often disliked for their gender-incongruent behaviour. Lue lisää…

A Men, Masculinities and organisations: Business as Usual?

Professor Jeff Hearn, AcSS, Hanken School of Economics Careers, organisations, leadership and management are far from gender-neutral. So, in promoting women’s careers, there is a key question: how should we approach this and what should we focus on: on women? Gender? Gender difference? Gender equality? Career structures? Career paths? Or even men? It is a commonplace in both career development in organisations and in research on careers, to focus either on careers without thinking much about gender or on women’s careers, through mentoring, training or management development of women, but what is less common is seeing men and men’s careers as gendered and as problematized. Lue lisää…

Naisiin kohdistuvat stereotypiat johtamisurilla

Professori Anna-Maija Lämsä ja tutkimusavustaja Emilia Kangas, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Erot naisten ja miesten urakehityksessä ovat edelleen huomattavat Suomessa huolimatta naisten miehiä korkeammasta koulutustasosta. Naisten on miehiä vaikeampi edetä uralla, erityisesti johtamistehtäviin. Maailman Talousfoorumin vuoden 2013 selvityksen mukaan suomalaisen työelämän keskeinen tasa-arvon ongelma kulminoituu naisten miehiä huonompiin mahdollisuuksiin edetä päätöksentekijöiksi organisaatioissa. Tutkimusten mukaan sukupuoltenvälisen epätasa-arvon juuret ovat rakenteissa, erityisesti stereotyyppiset olettamukset hidastavat tasa-arvon toteutumista työelämässä. Lue lisää…

Suomalaisen miejohtajan isyysdiskurssit

KTM Emilia Kangas, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakouluKulttuuriympäristömme on muuttunut ja muuttuu yhä tasavertaisemman vanhemmuuden suuntaan. Yleinen ilmapiiri on ottanut viimeisten vuosikymmenten aikana askeleita aikaisempaa osallistuvampaa ja läsnä olevampaa isyyttä kohti. Isyyden muutos on osa suurempaa miehisyyden muutosta. Euroopan Komission (2012) tasa-arvoa käsittelevän raportin mukaan miehisyys on muutoksessa ja ”hoivaava maskuliinisuus” on valtaamassa alaa perinteiseltä ”leiväntuoja maskuliinisuudelta”. Näiden muutosten ei olla nähty erityisemmin vaikuttavan kuitenkaan talouselämässä toimivien pelisääntöihin tai käytäntöihin. Erityisesti johtaminen ja johtotason tehtävät vaikuttavat pysyneen uusien tuulien tavoittamattomissa. Maskuliinisuuden hegemonian negatiiviset vaikutukset naisiin ovat jo aika hyvin yleisellä tasolla tunnistettu, mutta organisaatioiden käytäntöjen ja rakenteiden rajoittavuus miesten kohdalla, erityisesti miesten, joilla on perhevastuita, alkaa nyt nousta pintaan (Euroopan Komissio 2012). Lue lisää…

Väitöskirjatutkimus puolison roolista nais- ja miesjohtajien urilla

Tutkija Suvi Heikkinen, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Valta-osa aikaisemmasta työn ja perheen välistä suhdetta tarkastelevasta tutkimuksesta on keskittynyt eri organisaatiotasoille kuin johtotehtäviin. Johtajien työn ja perheen suhteen tarkastelu on jäänyt vähäiseksi, koska heidän on nähty olevan etuoikeutetussa asemassa organisaatiossa. Johtamistyön vaatimukset, kuten korkea sitoutuminen organisaatioon ja jatkuva tavoitettavuus, asettavat haasteita heidän työn ja perhe-elämän yhteensovittamiselle. Lisäksi aikaisemmat tutkimukset ovat todenneet, että johtajien asenteilla ja toiminnalla on vaikutusta alaistensa työn ja perhe-elämän yhdistämiseen. Johtajien on todettu vaikuttavan esimerkiksi siihen kuinka halukkaita alaiset ovat käyttämään perhevapaita. Johtajilla on täten tärkeä rooli myös organisaation perheystävällisen ilmapiirin kannalta ja he näyttävät toiminnallaan esimerkkiä alaisilleen. Lue lisää…

Workplace Bullying: An Important Workplace Issue for both Men and Women

Denise Salin, Academy of Finland Research Fellow , University of Helsinki Workplace bullying is a form of unethical treatment, which violates generally accepted norms of behaviour. It is about harassing, offending, or socially excluding someone or negatively affecting someone’s work. Bullying can take many different forms and it can include, for example, unjustified criticism and shouting, withholding of relevant information, social isolation, and gossip and rumours. Many employees may occasionally experience negative treatment or conflicts in the workplace. However, negative treatment becomes bullying when the negative behaviour is systematically repeated and the person at the receiving end does not feel able to defend him or herself successfully. Employees can be bullied by superiors, colleagues, or even subordinates. Lue lisää…


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/ekvalita/public_html/urat.fi/wp-includes/functions.php on line 4556