Tasa-arvotyön organisointi

Haaste: Organisaatiossa haluttiin parantaa tasa-arvon näkyvyyttä henkilöstösuunnitelmassa. Konkreettiset keinot toimia tasa-arvon edistämiseksi olivat henkilöityneet ja niitä ei ollut välttämättä kirjattu mihinkään. Tämä teki työstä haavoittuvaista. Organisaatiosta puuttui tasa-arvosuunnitelma ja sitä kautta mahdollisuus nostaa keskusteluun tasa-arvoon liittyviä ongelmia mm. sidosryhmien kanssa.

Millaisia ratkaisuja kehitettiin: Tehtiin jo käytettyjä tasa-arvotyön edistämisen keinoja näkyviksi ja kehitettiin uusia. Ne koottiin tasa-arvosuunnitelmaan. Rekrytoinnissa nostettiin tasa-arvonäkökulma paremmin esiin tavoitteena edistää sekä naisten että miesten palkkaamista organisaatioon.

Tulos: Päästiin tasa-arvotyössä paremmin organisoituun malliin, tietoa levisi kaikille ja sitä kautta organisaation työntekijät pystyivät levittämään tietoa myös omien sidosryhmiensä suuntaan.