Pelisääntöjen kehittäminen organisaatioon

Haaste: Hyvinvointikyselyissä oli selvinnyt, että työntekijät olivat kokeneet epätasa-arvoista kohtelua. Organisaatiossa haluttiin luoda uudet pelisäännöt oikeudenmukaisen ja tasa-arvoisen kohtelun varmistamiseksi. 

Millaisia ratkaisuja kehitettiin: Organisaatiossa tehtiin ohjelma, jonka tavoitteena oli muuttaa aikaisempaa toimintakulttuuria yhteisten pelisääntöjen avulla. Ohjelman toteuttamiseen osallistui lähes koko henkilökunta ja se sisälsi mm. erilaisia työpajoja. Lisäksi kiinnitettiin huomiota tasa-arvotyön johtamiseen sitouttamalla organisaation johto aiheeseen. Myös organisaation tasa-arvosuunnitelma päivitettiin.

Tulos: Tasa-arvonäkökulma saatiin keskustelujen ja työpajojen ansiosta paremmin mukaan organisaation kehittämiseen ja se liitettiin osaksi työhyvinvointia. Työskentelyn aikana päivitetty tasa-arvosuunnitelma sisältää nyt enemmän konkreettisia toimenpiteitä, mikä auttaa henkilöstöä ja johtoa sitoutumaan tavoitteisiin.

Comments are closed.