Osaamisen kokoaminen

Haaste: Organisaatiossa oli huomattu, ettei henkilöstöpoliittisia suunnitelmia pystytty konkretisoimaan ja yhdistämään käytännön toimiin. Organisaatiossa oli tasa-arvoon liittyvää osaamista, mutta se oli hajaantunut ja sen vuoksi osin epäsystemaattista. Tavoitteena oli yhdistää organisaation eri puolille hajaantunutta osaamista ja kehittää tasa-arvosuunnitelmaa.

Millaisia ratkaisuja kehitettiin: Organisaatio nimesi henkilöstö- ja työturvallisuusyksiköt vastaamaan tasa-arvoasioiden seurannasta. Tasa-arvosuunnitelmaa päätettiin päivittää ja luoda ratkaisuja hajaallaan olevan osaamisen koostamiseksi yhden suunnitelman alle.

Tulos: Tasa-arvokysymyksiä on pystytty nostamaan selkeämmin esille ja linkittämään niitä erilaisiin teemoihin. Tasa-arvotyö liitettiin myös osaksi organisaation johtamiskoulutusta.