Deprecated: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in /home/ekvalita/public_html/urat.fi/wp-content/themes/flat/themify/customizer/class-themify-customizer.php on line 783

Deprecated: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in /home/ekvalita/public_html/urat.fi/wp-content/themes/flat/themify/customizer/class-themify-customizer.php on line 800

Deprecated: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in /home/ekvalita/public_html/urat.fi/wp-content/themes/flat/theme-options.php on line 254
Vinkkejä – Urat

Vinkkejä

Olemme keränneet tänne käytännön esimerkkejä siitä, millaisia tasa-arvoon liittyviä haasteita erilaisissa organisaatioissa voi nousta esiin ja miten organisaatiot ovat työstäneet ratkaisuja niihin.

Haaste: Hyvinvointikyselyissä oli selvinnyt, että työntekijät olivat kokeneet epätasa-arvoista kohtelua. Organisaatiossa haluttiin luoda uudet pelisäännöt oikeudenmukaisen ja tasa-arvoisen kohtelun varmistamiseksi. Miten organisaatio ratkaisi haasteen?

Haaste: Asiantuntija-asemassa olevat nuoret naiset eivät palaa vanhempainvapaajakson jälkeen takaisin organisaatioon tai lähtevät pois nopeasti paluun jälkeen. Organisaatiossa havaittiin, että toimistolta katosi tätä kautta huomattavia resursseja ja tietotaitoa. Samalla menetettiin vuosien varrella tehtyjen koulutus- ja muiden työntekijäinvestointien hyöty. Vaihtuvuuden havaittiin myös heikentävän työpaikan yleistä ilmapiiriä. Miten organisaatio ratkaisi haasteen?

Haaste: Organisaatiossa oli huomattu, ettei henkilöstöpoliittisia suunnitelmia pystytty konkretisoimaan ja yhdistämään käytännön toimiin. Organisaatiossa oli tasa-arvoon liittyvää osaamista, mutta se oli hajaantunut ja sen vuoksi osin epäsystemaattista. Tavoitteena oli yhdistää organisaation eri puolille hajaantunutta osaamista ja kehittää tasa-arvosuunnitelmaa. Miten organisaatio ratkaisi haasteen?

Haaste: Huomattiin, että naisvaltaisen organisaation tehtävänimikkeet eivät kaikilta osin vastanneet tehtävän sisältöä tai sen vaatimaa osaamista. Lisäksi havaittiin, että tehtävänimikkeiden vuoksi työntekijät itse tai asiakkaat eivät tunnistaneet työn vaativuutta. Miten organisaatio ratkaisi haasteen?

Haaste: Organisaatiossa oli tasa-arvosuunnitelma, mutta tasa-arvotyön profiili ei ollut kovin korkealla. Tasa-arvokyselyn vastausprosentti oli alhainen, joka osaltaan kertoi siitä, ettei henkilökunta pitänyt aihetta tärkeänä. Organisaatiossa tasa-arvotyö oli myös henkilöitynyttä, jolloin osa ei kokenut sitä osaksi omaa työtään. Miten organisaatio ratkaisi haasteen?

Haaste: Organisaatiossa haluttiin parantaa tasa-arvon näkyvyyttä henkilöstösuunnitelmassa. Konkreettiset keinot toimia tasa-arvon edistämiseksi olivat henkilöityneet ja niitä ei ollut välttämättä kirjattu mihinkään. Tämä teki työstä haavoittuvaista. Organisaatiosta puuttui tasa-arvosuunnitelma ja sitä kautta mahdollisuus nostaa keskusteluun tasa-arvoon liittyviä ongelmia mm. sidosryhmien kanssa. Miten organisaatio ratkaisi haasteen?

Haaste: Organisaatiossa havaittiin, että työntekijöiden välillä on eroja työajan käytössä. Määräaikaiset työntekijät kokivat, ettei esimerkiksi työn ja perheen yhteensovittaminen ole mahdollista, kun työsuhteen jatko on epäselvä. Lisäksi moni työskenteli huomattavan paljon ylityötunteja, mutta ei kirjannut niitä. Haasteena on, että organisaatio menettää päteviä nuoria työntekijöitä, ellei työn ja perheen yhteensovittamista kehitetä myös määräaikaisten työntekijöiden osalta. Miten organisaatio ratkaisi haasteen?

Haasteet: Havaittiin, että organisaation urakehitysmahdollisuudet eivät välttämättä tue tasapuolisesti naisten ja miesten urakehitystä. Haluttiin tarkastella organisaation rakenteita ja urakehityskäytäntöjä. Erityisesti haluttiin kiinnittää huomiota organisaation viestintään ja tehdä se tasapuolisemmaksi. Miten organisaatio ratkaisi haasteen?

Haaste: Organisaatiossa on tehty tasa-arvosuunnitelma, mutta kyselyissä oli selvinnyt, ettei sitä juurikaan tunneta. Tavoitteena oli sitoa tasa-arvosuunnitelma tiukemmin osaksi organisaation muuta toimintaa ja juurruttaa tasa-arvotyö organisaatioon. Lisäksi organisaation perehdytysmateriaali havaittiin riittämättömäksi ja irralliseksi mm tasa-arvokysymyksistä. Miten organisaatio ratkaisi haasteen?

Haaste: Organisaatiossa havaittiin henkilöstökyselyjen tuloksena, että erityisesti naiset kokivat työn ja yksityiselämän yhteensovittamisen vaativaksi. Organisaation keski-ikä oli noin 50 vuotta ja työssä jaksaminen nousi myös esiin henkilöstökyselyssä. Vaikka organisaatiossa oli käytössä erilaisia työajan sääntelyä mahdollistavia vaihtoehtoja, havaittiin, ettei niistä tiedetty tarpeeksi. Miten organisaatio ratkaisi haasteen?

 

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/ekvalita/public_html/urat.fi/wp-includes/functions.php on line 4558